INTAKEFASE

Een behandel- en coachingstraject wordt gestart met de intakefase. Deze bestaat uit één of indien gewenst twee gesprekken: een optioneel kennismakingsgesprek en het feitelijk intakegesprek. Op basis hiervan geef ik een advies.

Tijdens de intakefase maken we kennis met elkaar, vorm ik een beeld van jou en je problematiek en bespreken we samen of en hoe ik jou daarbij kan helpen. Daarnaast informeer ik je over de noodzakelijke administratieve voorwaarden en kosten van een behandeling.

Er is een mogelijkheid dat tijdens deze fase naar voren komt dat de problematiek buiten mijn expertise valt en je elders beter op je plek zal zijn (bijvoorbeeld bij suïcidaliteit, psychotische klachten en ernstige verslavingsproblematiek). Ik denk dan met je mee wat betreft andere opties en mogelijke verwijzing.

Optioneel kennismakingsgesprek

Een persoonlijke klik en een gevoel van vertrouwen in het contact zijn belangrijk. Hier kom je vaak pas achter tijdens een persoonlijke ontmoeting. Om deze reden bied ik de mogelijkheid een intakegesprek vooraf te laten gaan door een kennismakingsgesprek. Na dit gesprek kun je besluiten of je al dan niet een afspraak wilt maken voor een intakegesprek.

Tijdens het kennismakingsgesprek van 30 minuten gaan we kort je klachten na, maar staan we vooral stil bij wat jij graag zou willen bereiken en belangrijk vindt in het behandelcontact. We zullen samen nagaan of ik iets voor jou zou kunnen betekenen en of er een goede basis is samen een traject in te gaan.

Intakegesprek

Tijdens het 75 minuten durende intakegesprek bespreken we de reden van je komst, wat je graag zou willen bereiken en wat haalbaar is. In dit gesprek is er ruimte voor je eigen verhaal en zal ik je een een aantal vragen stellen om een zo goed mogelijk beeld van jou en van waar je mee zit te kunnen vormen. We gaan na hoe ik jou daarbij kan helpen en nog belangrijker; wat jij zelf kan doen.

Aan het begin van de eerstvolgende sessie wordt de intakefase afgerond met de bespreking van het verslag van het intakegesprek en het ondertekenen van de behandelovereenkomst waarin de wederzijdse afspraken en behandeldoelen zijn opgenomen.