WEDERZIJDSE AFSPRAKEN

  • Er wordt een persoonlijk dossier bijgehouden. Dit is niet inzichtelijk voor derden, wordt 15 jaar bewaard en kan op schriftelijk verzoek door jou worden ingezien;
  • Bij het maken van de eerste afspraak wordt naar jouw persoonsgegevens gevraagd welke nodig zijn voor de factuur zodat deze door jou kan worden ingediend bij de zorgverzekeraar;
  • De website ‘ psychologieencoaching.nl’ heeft een privacy policy te vinden onder het kopje werkwijze en privacy beleid;
  • Heb je een klacht en komen we er samen niet uit? Dan kan je je wenden tot mijn beroepsvereniging de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). Alle hulpverleners die zijn aangesloten bij de NFG zijn gehouden aan de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Binnen deze wet is vastgelegd dat hulpverleners een klachtenfunctionaris moeten aanstellen en zijn aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie. Meer informatie hierover is te lezen op: https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html;
  • Kan je een sessie niet aanwezig zijn? Afzeggen kan tot 24 uur van tevoren. Bij afmeldingen binnen 24 uur worden de kosten van de sessie in rekening gebracht;
  • Je ontvangt van elke sessie een factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen te zijn betaald. Bij het niet betalen binnen deze termijn zal een betalingsherinnering volgen die binnen 14 dagen voldaan dient te zijn. Bij de volgende herinnering wordt 10 euro in rekening gebracht;
  • Tijdens de sessie telefoon op stil.