OVER MIJ, OPLEIDING, KWALIFICATIES EN WERKWIJZE

 

Mijn naam is Marlous Hembrecht, psycholoog. Ik studeerde klinische en gezondheidspsychologie aan de Universiteit van Utrecht. Daarnaast heb ik vanwege mijn interesse in het verleden geschiedenis gestudeerd, eveneens aan de Universiteit van Utrecht. De fascinatie voor de geschiedenis blijft bestaan, maar omdat ik toch de meeste voldoening haal uit de interactie met anderen ben ik mij verder gaan ontwikkelen en verdiepen in de psychologie. Hiervoor heb ik verschillende cursussen en opleidingen gevolgd waaronder cliëntgerichte psychotherapie en Emotion Focused Therapy.

Vanaf 2008 tot april 2016 ben ik als psycholoog werkzaam geweest binnen de ambulante verslavingszorg. De afgelopen jaren heb ik binnen deze sector niet alleen met mensen met verslavingsproblematiek gewerkt, maar ook met mensen die vanwege andere/onderliggende problematiek bij de instelling kwamen.

De mensen die ik begeleidde haalden vaak niet uit het leven wat ze daadwerkelijk wilden of konden. Zij kwamen allerlei obstakels tegen, zoals angsten, onzekerheid en depressie, die hen ervan weerhielden een voor hen zinvol bestaan te leiden. De mens wil deze gevoelens liever niet ervaren en deze, op welke manier dan ook ontwijken of verdoven. De mensen die ik begeleidde, probeerden deze emoties vaak te vermijden door zich te verdoven met behulp van een middel en/of gedrag (bijvoorbeeld alcohol,drugs, overmatig eten, obsessief gedrag binnen relaties). Wanneer dit gebruik en/of gedrag werd beëindigd, was er eerst vaak de nare ervaring van veel leegte, maar tegelijkertijd waren er vele mogelijkheden tot het opnieuw invulling geven aan het leven en het opbouwen van een zinvol bestaan.

Mensen ondersteunen in dit veranderproces en hiervan getuige mogen zijn heeft mij altijd veel voldoening gegeven. Wat ik met iemand hoop te bereiken is dat deze zelf tot inzichten komt en leert ervaren wat diens sterke punten zijn. Hiermee kan hij of zij nastreven wat voor hem of haar belangrijk is en daarmee uiteindelijk misschien wel een betekenisvoller bestaan leiden.

Voor mij is vertrouwen, openheid en eerlijkheid belangrijk in het therapeutisch contact. Mijn voorkeur gaat uit naar een cliëntgerichte benadering, een stroming binnen de psychotherapie die is gericht op het proces van groei en ontwikkeling en waarbij de kwaliteit van de ontmoeting tussen de cliënt en therapeut centraal staat.

Na een periode van 7 jaar heb ik besloten een eigen praktijk te starten. De geboorte van mijn twee kinderen (2012 en 2014) het inhoud willen geven aan het moederschap in combinatie met de onregelmatige diensten waren een belangrijke reden. Dit biedt mij de mogelijkheid om mijn werk als therapeut naar eigen inzicht en in samenspraak met jou te kunnen inrichten. Daarnaast hebben de huidige veranderingen binnen het zorgstelsel mij doen besluiten zorg zonder contract met de zorgverzekeraars te bieden om zo beter te kunnen blijven aansluiten bij de wensen van mijn cliënten.